اضطراب – فاینلی
Home / Tag Archives: اضطراب

Tag Archives: اضطراب

لوگوتراپي (قصد مفرط و قصد متضاد)

اضطراب پيش بين : يكي از مشخصات اين نوع هراس آن است كه هر آنچه كه بيمارازآن وحشت دارد به سرش مي آيد به عبارت ديگر ترس خود ضامن پديدار شدن چيزي مي شود كه بيمار به شدت از وقوع آن وحشت داشته است. اگرچه ترس و هراس باعث مي …

بیش تر بخوانید »