13 جمله آموزنده – فاینلی
Home / Tag Archives: 13 جمله آموزنده

Tag Archives: 13 جمله آموزنده

۱۳ سيزده جمله آموزنده

۱. از زشت رویی پرسیدند : آنروز که جمال پخش میکردند کجا بودی ؟ گفت : در صف کمال! ۲. اگر کسی به تو لبخند نمی زند علت را در لبان بسته خود جستجو کن! ۳. مشکلی که با پول حل شود ، مشکل نیست ، هزینه است ۴. همیشه …

بیش تر بخوانید »