نگرش وسیع – فاینلی
Home / Tag Archives: نگرش وسیع

Tag Archives: نگرش وسیع

داستانی در باب تفکر راهبردی

در زمان‌های دور، روستایی بود که فقط یک چاه آب آشامیدنی داشت. یک روز سگی به داخل چاه افتاد و مرد. آب چاه دیگر غیر قابل استفاده بود. روستاییان نگران شدند و پیش مرد خردمندی رفتند تا چاره کار را به آنان بگوید. مرد خردمند به آنان گفت که صد …

بیش تر بخوانید »