داستان دیوار – فاینلی
Home / Tag Archives: داستان دیوار

Tag Archives: داستان دیوار

داستان کوتاه دیوار

شخصی مشغول تخریب دیوار قدیمی خانه اش بود تا آن را نوسازی کند. (توضیح اینکه منازل ژاپنی بنابر شرایط محیطی دارای فضایی خالی بین دیوار های چوبی هستند.) این شخص در حین خراب کردن دیوار در بین آن مارمولکی را دید که میخی از بیرون به پیش فرو رفته بود …

بیش تر بخوانید »